Korkein hallinto-oikeus on linjannut, että luottoyhtiö ei saa hankkia asiakkaiden verotustietoja suoraan verottajalta teknisen järjestelmän avulla. Asiasta kertoo Helsingin Sanomat. Luottoyhtiö olisi halunnut yhteyden verottajan järjestelmään, jotta se voisi tarkistaa lainaa hakevien asiakkaidensa tiedot. Kyse olisi ollut julkisista tiedoista. Luottoyhtiön pyyntö hylättiin, koska laissa ei ole säädetty, että viranomaisten rekisteristä voitaisiin luovuttaa tietoa teknisen käyttöyhteyden avulla. Jos yhteys olisi, luottoyhtiö voisi katsoa kaikkien suomalaisten verotietoja, mutta lain mukaan se voi saada sähköisesti tietoja pelkästään omista asiakkaistaan. Luottoyhtiöllä on oikeus saada asiakkaidensa verotiedot sähköisessä muodossa esimerkiksi suojattuna sähköpostina, mutta suoraa sähköistä yhteyttä verotietojärjestelmään korkeimman hallinto-oikeuden päätös ei salli.

  Onnen.fi